Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Projekt pt. „W ŻŁOBKU W MOGILNIE JAK U MAMY”

21920_t.jpg


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w grudniu 2015 r. ogłosił konkurs zamknięty Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-008/15 w ramach Regionalnego Pogram Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy” Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”, Poddziałanie 8.4.2 „Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Gmina Mogilno przygotowała wniosek o nazwie „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy”, dla 48 dzieci, który zakładał dofinansowanie funkcjonowanie żłobka w okresie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2018 r. Projekt rozpoczął się 11 lipca 2016 r. od rekrutacji i będzie trwał do 30 czerwca 2018 r.

W ramach projektu, którego koszt wynosi 1.525.216,70 zł, Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie z EFS w wysokości 1.296.434,19 zł.

Wniosek obejmuje dofinansowanie funkcjonowania żłobka, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć wspomagających dzieci niepełnosprawne.

- 813.607,52 – koszt personelu,

- 149.846,40 – koszt wyżywienie dzieci,

- 78.400 – koszt funkcjonowania żłobka,

- 133.760 – koszt zakupu wyposażenia i zabawek, w tym placu zabaw,

- 81.400 – koszt prowadzenia zajęć terapeutycznych,

- 14.000 – koszt zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu do rehabilitacji.


Jednym z kryteriów uzyskania dofinansowania projektu jest kryterium obejmujące tylko dzieci rodziców, z których przynajmniej jeden jest w wieku aktywności zawodowej i wyłączony z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 lub powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, lub wychowawczym.

Kryteria premiujące przyjęcie dziecka do żłobka:

- rodzina wielodzietna,

- rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Projekt „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” został przygotowany i jest realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

http://zlobek.mogilno.pl/


21917_t.jpg


Projekt „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” realizowany przez Gminę Mogilno w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Aktywni na rynku pracy Działanie: Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


21740_t.jpg 21742_t.jpg

21743_t.jpg 21744_t.jpg

21745_t.jpg 21746_t.jpg
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino