Dzisiaj jest czwartek, 21 września 2017 roku. Imieniny: Hipolita i Mateusza.
Szlak Piastowski
Zdolniacha
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
Rewitalizacja
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
LPR 2009-2015
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Powstanie Straży Miejskiej w Mogilnie datuje się na dzień 1 października 1992 roku. Na mocy Zarządzenia nr 4/92 z dnia 20 września 1992 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mogilno Stanisława Łaganowskiego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych powołano do życia umundurowaną służbę miejską zwaną Strażą Miejską.


W początkowym okresie miejscy stróże prawa zajmowali się zapewnieniem spokoju, ładu i czystości na terenie gminy Mogilno, pilnowaniem bezpieczeństwa obywateli oraz kontrolą przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.


Obecnie w Straży Miejskiej zatrudnionych jest 5 osób tj. komendant Straży Miejskiej i czterech funkcjonariuszy.

Pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Mogilnie był Jerzy Pazderski. Pełnił swoją funkcję od 21 września 1992 r. do 3 lutego 2004 r.


Od dnia 4 lutego 2004 r. pełniącym obowiązki komendanta Straży Miejskiej był Robert Musidłowski, kierował municypalnymi do 31 sierpnia 2004 r.

Z dniem 1 września 2004 roku funkcję komendanta Straży Miejskiej objął Mirosław Kuss, który pełni ją po dzień dzisiejszy.

61_t.jpg


Mirosław Kuss urodził się w 1961 roku w Rogowie, jest żonaty, ma dwie córki. Ukończył studia zawodowe w Toruniu, studia magisterskie - Wydział Transporu i Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe w zakresie prawo administracyjne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Zaraz po objęciu stanowiska komendanta Straży Miejskiej Mirosław Kuss zabiegał o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności strażników, przywrócił dwuzmianowość pracy strażników, patrole rowerowe oraz poprawił organizację i efektywność pracy straży.


Pierwszymi strażnikami w utworzonej Straży Miejskiej byli:

- Mirosław Leszczyński 1.10.1992 r. - 30.09.1999 r.,

- Robert Musidłowski 1.10.1992 r. – 31.08.2004 r.,

- Krzysztof Nowaczyk 1.10.1992 r. – pracuje po dzień dzisiejszy,

- Zbigniew Chojnacki 1.10.1992 r. – pracuje po dzień dzisiejszy,


Następnie z dniem 1.07.2000 r. został zatrudniony Grzegorz Szwarckopf oraz z dniem 1.11.2005 r. Dariusz Kruzel, obydwaj pracują po dzień dzisiejszy.


W celu poprawy bezpieczeństwa obywateli naszej gminy od 15 grudnia 2004 roku monitoring miejski zaczął być obsługiwany przez poborowych służby zastępczej w wymiarze całodobowym. Z dniem 1 grudnia 2005 roku została przywrócona dwuzmianowość pracy strażników tj. od godz. 7.15 – 15.15 i od godz. 14.00 – 22.00.


Ponadto od 2005 r.w okresie od kwietnia do końca września patrol mieszany Straży Miejskiej i Policji pełni służbę w godz. 18.00 – 2.00.W dniu 01.10.2007 r. Straż Miejska obchodziła swoją 15 rocznicę powstania. Z tej okazji odbyło się okazjonalne spotkanie w gabinecie burmistrza.


W ciągu roku funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonują samodzielnie około 410 (dodatkowo około 180 z Policją) wszelkiego rodzajów patroli zmotoryzowanych, pieszych i rowerowych. W tym czasie podjętych zostaje blisko 3500 interwencji. W 2006 roku przekazano Policji 17 osób, ujawniono 15 przestępstw oraz zabezpieczono 46 miejsc przestępstw. Pośród osób ujętych byli sprawcy rozbojów i pijani kierowcy. Ponadto strażnicy wykonali 316 konwojów z wartościami pieniężnymi.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino
Plan miasta