Dzisiaj jest sobota, 27 lutego 2021 roku. Imieniny: Gabriela i Anastazji.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
1 % podatku
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS 2021
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Obecnie podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno jest Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałosci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno są przekazywane przez ww. podmiot odbierajacy tego rodzaju odpady, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami do RIPOK w Inowrocławiu, przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław. W przypadku zaistnienia awarii lub innych przyczyn uniemożliwiających przyjęcie odpadów w godzinach pracy RIPOK w Inowrocławiu, zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Wykonawca świadczący usługi będzie zobowiazany je przetransportować i przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania do instalacji zastępczej:

  • Giebnia gm. Pakość (Z,SK)
  • Bydgoszcz Pronatura (SP)
  • Wawrzynki gm. Żnin (MBP)Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino