Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Termomodernizacja ratusza

Zakończyły się prace przy realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku Mogileńskiego Ratusza.

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów występujących przy produkcji energii cieplnej oraz do wzrostu efektywności energetycznej. Efektem realizacji będzie ograniczenie strat energii w sektorze publicznym, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Oddziaływaniem, czyli długofalowymi efektami realizacji inwestycji będzie:

- poprawa jakości środowiska naturalnego w regionie poprzez polepszenie stanu powietrza atmosferycznego;

- pozytywny wpływ na przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu;

- wzrost aktywności osadniczej i turystycznej regionu poprzez poprawę warunków bytowych mieszkańców i turystów;

- pozytywny wpływ na pozostałe komponenty środowiska naturalnego i antropogenicznego.


Termomodernizacja objęła następujące elementy:

 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych
 • renowacja 3 okien i 2 drzwi
 • wymiana pokrycia dachowego
 • nowa instalacja odgromowa dachu
 • budowa nowych lukarn dachowych oraz renowacja istniejących
 • wykonanie podsufitki do wysokości 2,5 metra na pochyleniu połaci dachowej
 • montaż dźwigu osobowego
 • wykonanie komunikacji dla niepełnosprawnych na poziomie piętra i poddasza
 • rozbiórka istniejących ścian wydzielających korytarz i wykonanie nowych ścian
 • renowacja oraz odnowienie elewacji na całym budynku
 • montaż fotowoltaicznych modułów nadachowych o mocy 19,38 kWp
Całkowita wartość projektu - 2 982 020,61 zł.

Dofinansowanie - 999 822,24 zł.

Udział Gminy Mogilno – 1 982 198,37 zł.


28147_t.jpg25703_t.jpg
26743_t.jpg 26744_t.jpg

26746_t.jpg 26745_t.jpg

26747_t.jpg

26748_t.jpg 26749_t.jpg


28147_t.jpg


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino