Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach

Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach, stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z budową ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury rekreacyjnej” zostało zrealizowane dzięki przyznanej pomocy na realizację operacji w związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w Mogilnie w dniu 10 listopada 2017 r. konkursem na operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Osiągnięty cel operacji: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Strzelcach, stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury.


Zgodnie z założeniami umowy osiągnięte zostały wskaźniki operacji:

 liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt. (świetlica wiejska),

 liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 1 szt. (ogólnodostępna siłownia zewnętrzna).


Natomiast w ciągu 6 miesięcy od wypłaty dofinansowania zostanie również osiągnięty wskaźnik - liczba osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej tj. 520 osób.


Całkowita wartość zadania: 536 776,14 zł

Kwota dofinansowania: 293 082,00 zł

Wkład własny gminy: 243 694,14 zł


28752_t.jpg 28753_t.jpg

28755_t.jpg 28754_t.jpg
Trwają prace przy przebudowie świetlicy wiejskiej w Strzelcach Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie na operacje pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach, stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z budową ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury rekreacyjnej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Strzelcach, stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury rekreacyjnej

Pomoc w wysokości 293 082,00 zł

Efektem operacji będzie:


  • zmodernizowany obiekt infrastruktury kulturalnej
  • liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej


Wykonawcą zadania jest wybrana w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego firma: „Jan-Bud” Jan Springmann Głęboczek 5, 88-300 Mogilno.


W ramach operacji planowany jest następujący zakres prac:

  • roboty budowlane ( w tym roboty rozbiórkowe, roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, posadzki, dach, sufity, elewacja, zagospodarowanie terenu, pozostałe roboty);
  • branża elektryczna ( w tym rozdzielnia główna, instalacja oświetlenia i gniazd, pomiary instalacji elektrycznej, instalacja odgromowa);
  • branża sanitarna ( w tym instalacja wodociągowa, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o., kotłownia, instalacja sanitarne zewnętrzne-kanalizacja sanitarna, wentylacja);
  • wyposażenie terenu obok świetlicy w następujące elementy: (urządzenie typu FITNES tj. wahadło + biegacz + twister – 1komp., pojemnik do segregacji odpadów- 1 komp., żywotnik tuja occidentalis – 3szt., tablica z regulaminem korzystania z urządzenia Fitness.)


28250_t.jpg 28251_t.jpg

28252_t.jpg 28253_t.jpg

28039_t.jpg Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


W dniu 5 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu została podpisana umowa o przyznanie pomocy.
28037_t.jpg 28038_t.jpg


28036_t.jpg


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino