Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zadanie pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierzążno” zostało zrealizowane dzięki przyznanej pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania: 548 215,59 zł.

Kwota dofinansowania: 263 893,81 zł

Wkład własny gminy: 284 321,78 zł.

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Wasielewko i Dzierzążno poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z założeniami umowy został osiągnięty efekt operacji, tj. budowa 23 przydomowych oczyszczalni ścieków.


28262_t.jpg
27187_t.jpgGmina Mogilno uzyskała pomoc na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierzążno”. Wartość uzyskanego dofinansowania: 277 783 zł.

W wyniku realizacji operacji zostaną wybudowane 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków, osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Wasielewko i Dzierzążno poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.26648_t.jpg


27186_t.jpg

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino