Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Budowa obwodnicy Mogilna - I etap

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz budżetu gminy Mogilno. Konsultacje te mają na celu pozyskanie opinii i uwag na temat planowanej inwestycji oraz jej ewentualnego wpływu na środowisko naturalne.


9338_t.jpg


W czwartek, 4 października br., o godz. 11 rozpoczęły się badania próbnych obciążeń wiaduktu wybudowanego w ciągu obwodnicy Mogilna nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa. Badania, w obecności przedstawicieli firmy Gotowski Sp. z o. o. z Bydgoszczy - wykonawcy wiaduktu, prowadzili pracownicy Instytutu Badań Dróg i Mostów z Warszawy. Badania trwały kilka godzin. Polegały one na pomiarze ugięć konstrukcji pod wpływem obciążenia stojącymi na wiadukcie pojazdami o masie 20 ton każdy. Badania podzielone były na etapy, każdy etap trwał od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. W każdym etapie brała udział inna liczba pojazdów - 2, 4, 6 i 8 szt. Maksymalne obciążenie próbne wiaduktu wyniesie 160 ton.


8927_t.jpg 8928_t.jpg

8929_t.jpg 8930_t.jpg

8931_t.jpg 8932_t.jpg

8933_t.jpg 8934_t.jpg


Wprowadzona w związku z budową obwodnicy z dniem 10 lipca br. zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Wylatowo wynika z przystąpienia przez firmę STRABAG do budowy skrzyżowania drogi 254 z obwodnicą Mogilna. Włączenie obwodnicy do drogi wojewódzkiej zaprojektowane zostało jako skrzyżowanie skanalizowane. Obwodnica będzie posiadała dodatkowy pas ruchu do skrętu w lewo, w kierunku Mogilna (patrząc od ul.Witosa), wydzielony za pomocą wysp kanalizujących. Na wlocie na obwodnicę od strony Bydgoszczy zaprojektowano również dodatkowy pas do skrętu w prawo w kierunku Mogilna. Wyspy kanalizujące zaprojektowano jako wyznaczone za pomocą krawężników i wypełnione brukiem wewnątrz. Szerokość pasów jezdni w obrębie skrzyżowania będzie wynosiła 4,0 m. Wlot podporządkowany od strony Mogilna (w lewo w kierunku Bydgoszczy i w prawo w kierunku ul. Witosa) nie posiada dodatkowych pasów ruchu, kanalizacja wlotu będzie odbywać się za pomocą wyspy typu "mała kropla", która również wyznaczona zostanie za pomocą krawężników i wypełniona brukiem wewnątrz. Szerokość pasa jezdni wlotowej wynosić będzie 3,5 m, natomiast wylotowej 4,0 m.


8291_t.jpg 8292_t.jpg

8293_t.jpg 8294_t.jpg


Obecnie profilowane są skarpy rowów przydrożnych oraz nasypów drogi. Ponadto na 3,4 km wykonywana jest dolna warstwa podbudowy z materiału kamiennego. W najbliższym czasie ułożona zostanie także podbudowa zasadnicza z asfaltu. W obrębie skrzyżowania obwodnicy z drogą wojewódzką nr 254 prowadzone są roboty ziemne. Ponadto na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Niezłomnych przebudowywana jest sieć wodociągowa. Na wiadukcie wykonywana jest zasypka przyczółków oraz wykonywane skrzydła przyczółków z płyt betonowych.


8115_t.jpg 8116_t.jpg

8117_t.jpg 8118_t.jpg

8119_t.jpg 8120_t.jpg

8121_t.jpg 8122_t.jpg

8124_t.jpg 8125_t.jpg

8126_t.jpg 8127_t.jpg
Trasa projektowanej obwodnicy przebiega głównie przez tereny rolne i wytycza nowy ślad drogi, omijając od strony wschodniej tereny zabudowy miasta Mogilno.


Obwodnica będzie miała długość ponad 5 kilometrów, połączy ze sobą drogę wojewódzką nr 254 w miejscowości Twierdziń z ul. Wincentego Witosa na wysokości wjazdu na oczyszczalnię ścieków.


7591_t.jpg 7592_t.jpg

7593_t.jpg 7594_t.jpg

7595_t.jpg 7596_t.jpg

7597_t.jpg 7598_t.jpg
23 września 2011 firma Strabag, główny wykonawca obwodnicy Mogilna, rozpoczęła układanie podbudowy asfaltowej nawierzchni obwodnicy na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Niezłomnych) w kierunku RSP Iskra.[/b]


6167_t.jpg 6168_t.jpg

6169_t.jpg 6170_t.jpg
Prace przy budowie obwodnicy nabierają coraz większego tempa. Na podporach wiaduktu ułożono już wszystkie 14 sztuk belek prefabrykowanych typu "T", które stanowią element konstrukcji nośnej obiektu.


Obecnie na belkach wylewana jest jednorodna płyta betonowa z betonu B-40, stanowiąca kolejny element konstrukcji nośnej, na której wykonana zostanie izolacja oraz 2 warstwy nawierzchni. Trwają również prace nad umocnieniem elementów betonowych skarp przy wiadukcie oraz wykonaniem nasypów umożliwiających w przyszłości wjazd na wiadukt.


6149_t.jpg 6150_t.jpg

6151_t.jpg 6152_t.jpg


Na odcinku od ul. Niezłomnych do kierunku RSP ISKRA trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia układania warstw nawierzchni asfaltowej. Równiarka wyposażona w system GPS nadaje ostateczny profil podbudowie.


6153_t.jpg 6154_t.jpg


Na odcinku od drogi krzyżowej do ul. Witosa trwa mechaniczne zagęszczanie podłoża gruntowego przed przystąpieniem do układania podbudowy z materiału kamiennego.


6155_t.jpg 6156_t.jpg

W ramach budowy obwodnicy trwają, prace przy budowie wiaduktu w miejscowości Wiecanowo nad linią kolejową Poznań Wschód - Skandawa. PKP Energetyka zgodnie z projektem przebudowuje sieć trakcyjną linii kolejowej.


5710_t.jpg 5711_t.jpg

5714_t.jpg 5715_t.jpg

5716_t.jpg 5717_t.jpg

5718_t.jpg 5719_t.jpg

5720_t.jpg 5721_t.jpg

5722_t.jpg 5723_t.jpg
5497_t.jpg 5498_t.jpg

5348_t.jpg 5350_t.jpg

5347_t.jpg 5273_t.jpg

5271_t.jpg 5272_t.jpg

5269_t.jpg 5270_t.jpg

5267_t.jpg 5268_t.jpgKoszt budowy obwodnicy będzie wynosić 30.725.198,37 zł, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie pochodzić 6.427.315,00 zł, Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansuje do 30% kwoty brutto, natomiast budżet gminy dofinansuje 50% kwoty inwestycji.Prace zgodnie z umową zostaną zakończone do dnia 30.11.2012.
12 poniemieckich pocisków z czasów II wojny światowej odkryto na trasie przebiegu nowobudowanej obwodnicy Mogilna.

Na niewybuchy natknięto się w Bąbowie, gdzie na początku czerwca odkryto 9 podobnych pocisków artyleryjskich. Wszystkie były bez zapalników, ale nadal posiadały ładunek wybuchowy. W najbliższych dniach na trasie obwodnicy będą kontynuowane prace poszukiwawcze pocisków.


5490_t.jpg 5493_t.jpg

5494_t.jpg 5495_t.jpg

5496_t.jpg 5491_t.jpg

5262_t.jpgPodczas prac ziemnych na obwodnicy Mogilna w okolicach miejscowości Wiecanowo (km 0+000 – 0+350) odkryto kolejne miejsce, w którym natrafiono na fragmenty naczyń glinianych oraz nieruchome obiekty archeologiczne.


Obszar ten został zakwalifikowany do badań ratowniczych poprzez decyzję i pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy.5263_t.jpgPrace badawcze rozpoczęto w piątek 27 maja 2011, podczas których rozpoznano groby szkieletowe (około 10) z przełomu XVII/XVIII w. Prace nad tymi pochówkami trwają.


Podczas ich eksploracji nie natrafiono na razie na żadne zabytki im towarzyszące.


Wszystkie kości zostaną przekazane antropologowi w celu wykonania niezbędnych analiz.Fragmenty ceramiki znalezione podczas prac ziemnych pochodzą z różnych okresów i kultur:

 kultury pucharów lejkowatych

 kultury ceramiki wstęgowej rytej

 kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)

 kultury łużyckie (okres halsztacki)

 kultury przeworskiej

 kultury wielbarskiej

 wczesnego średniowiecza

 okresu nowożytnego (XV – XVIII w.)


5266_t.jpg 5265_t.jpg


Wśród zabytkowych materiałów ruchomych są głównie fragmenty naczyń glinianych.


Oprócz tego natrafiono na półprodukty narzędzi krzemiennych oraz ciężarek tkacki.


Ponadto natrafiono na całym obszarze (około 120 arów) pozostałości po obiektach typu:


 paleniska (powiązane ze sobą zespoły)

 obiekty o charakterze mieszkalnym

 jamy gospodarcze

 piece do wypału ceramiki

 groby szkieletowe


Prace badawcze będą na tym stanowisku trwały około 1, 5 m-ca.
Do końca maja potrwają prace polegające na usunięciu wierzchniej warstwy ziemi tzw. humusu z wytyczonej trasy przebiegu obwodnicy.


4691_t.jpg 4697_t.jpg

4693_t.jpg 4694_t.jpg

4695_t.jpg 4696_t.jpg

Zakończył się trwający od 14 lutego br. pierwszy etap budowy obwodnicy Mogilna. Na trasie zaprojektowanej obwodnicy nastąpiła wycinka drzew kolidujących z inwestycją.


Koszt wycinki drzew oraz karczowania szacowany jest na 25 708,17zł netto.


Drugi etap budowy, który rozpocznie się 15 marca obejmie humusowanie, rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów oraz roboty ziemne.


4265_t.jpg 4266_t.jpg

4267_t.jpg 4268_t.jpg
1 grudnia 2010 firma Strabag Sp. z o. o. rozpoczęła roboty budowlane związane z realizacją kontraktu pod nazwą "Budowa obwodnicy miasta Mogilna". Zgodnie z harmonogramem robót w grudniu bieżącego roku przeprowadzone zostaną prace geodezyjne kolidujących z inwestycją. Koszt prac geodezyjnych wyniesie 15 000 zł netto.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Gminy Mogilno oraz firmy projektowej Mott MacDonald Limited Sp. z o.o., które odbędzie się 6 kwietnia w godzinach od 14.00 – 18.00 w budynku Urzędu Miejskiego Mogilnie, s. 22, na którym przedstawione i omówione zostaną rozwiązania projektowe.Na zlecenie Gminy Mogilno została opracowana koncepcja dotycząca przedmiotowego zadania. Z wykonaną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w dniach 06.04.2009 r. – 27.04.2009 r. w godzinach 8.00 -15.30, pokój nr 205.


Uwagi i opinie dotyczące planowanej inwestycji można także przesyłać elektronicznie na adres e-mail: fundusze@mogilno.pl1460_t.jpg

ulotka dotycząca obwodnicy miasta Mogilna

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino