Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GĘBICE

Zakończyły się prace przy realizacji Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową oraz poprawa stanu czystości gleby i wód powierzchniowych.

Ponadto celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mogilno.


Zakres inwestycji obejmował ulice: Kościuszki, Wolności, Leśną, Brzozową, Sportową oraz Świętego Ducha i Poległych Bohaterów. Wykonano dwie przepompownie ścieków.

Główne mierzalne wskaźniki produktu to:

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 2 705,62 m

- Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 139 m

- Liczba urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej -1 szt.

Wskaźnik rezultatu do osiągnięcia w 2019 r.

- Liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 300 osób.

Całkowita wartość projektu – 2 607 716,48 zł.

Dofinansowanie – 1 591 249,18 zł.

Udział Gminy Mogilno – 1 016 467,30 zł.


28259_t.jpg

28260_t.jpg 28261_t.jpg
Gmina Mogilno realizuje projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku. Działania 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem realizacji projektu jest przyczynienie się do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową oraz poprawa stanu czystości gleby i wód powierzchniowych. Ponadto celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mogilno.

W dniu 27.10.2017r., została podpisana umowa z firmą Pegaz 90 Sp.zo.o.z Mogilna, która będzie prowadziła prace budowlano-montażowe. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.10.2018 r.


Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gębicach. I etap prac związany był z rozpoczęciem budowy rurociągu tłocznego przy ul. Wolności. Nadal prowadzone są prace na tym odcinku. Zostały wykonane przewierty pod kolidującymi z kanalizacją drzewami a kolidująca sieć światłowodowa została przełożona w odpowiednie miejsce. W dniu 21.02 br. wykonano przewiert sterowany pod skarpami na odcinku S46 – S51, a 22.02 została przeciągnięta rura kanalizacyjna na tym odcinku. Pozostaje jeszcze do wykonania od boiska ok 40 m kanalizacji grawitacyjnej

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku. Działania 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.27177_t.jpg


27178_t.jpg 27179_t.jpg

27180_t.jpg 27181_t.jpg

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino