Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Odbudowa amfiteatru letniego w parku miejskim

4122_t.jpg


15 czerwca 2010 r. Gmina Mogilno złożyła wniosek w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o dofinansowanie projektu.28 grudnia 2010r. podpisana została umowa o dofinansowanie w/w projektu.


Przedmiotem inwestycji jest odbudowa amfiteatru letniego wraz z widownią w Parku Miejskim w Mogilnie oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Inwestycja obejmuje teren działki nr 358 położonej w Mogilnie stanowiącej obręb Parku Miejskiego.

Odbudowa amfiteatru letniego stanowi jedno z działań rewitalizacyjnych. Polega ono na przywracaniu danej przestrzeni funkcji dzięki poprawie zlokalizowanej na określonym terenie infrastruktury. Projekt dotyczy odbudowy, ponieważ obiekt ten istniał wcześniej i pełnił role kulturalne i rozrywkowe dla społeczności lokalnej. Ze względu na wcześniejszą degradację danego obiektu i jego niezdolność do pełnienia jakichkolwiek funkcji (spalenie obiektu, które wywołało konieczność jego rozbiórki), przywrócenie jego działalności w ramach projektu stanowić będzie odbudowę.


4116_t.jpg

Park Miejski wraz z amfiteatrem i otoczeniem położony jest w centralnej części miasta, będąc jednocześnie charakterystycznym i wyróżniającym elementem przestrzeni Mogilna. Stanowi jeden z ważniejszych czynników atrakcyjności turystycznej miasta, jak również istotne miejsce integracyjne i komunikacyjne dla mieszkańców.


4118_t.jpg 4117_t.jpg


Niniejszy projekt będzie wszechstronnie korzystnie oddziaływał na obszar poddany rewitalizacji w Mogilnie. Powstanie amfiteatru letniego w Parku Miejskim będzie miało wpływ na wzrost poziomu atrakcyjności samego obszaru Parku. W centrum tego terenu zieleni, nieopodal centrum miasta powstanie atrakcyjny w swojej formie architektonicznej obiekt. Jego bryła będzie się jednak komponowała z otoczeniem parkowym. Ze względu na funkcję jaką będzie pełnił, przyczyni się do wzrostu poziomu miejskiego życia kulturalnego. Odbywające się często w Parku Miejskim imprezy plenerowe, czy koncerty będą mogły zostać zorganizowane w sposób profesjonalny. Amfiteatr będzie posiadał ok. 300 miejsc dla widzów oraz zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę pozwalającą w pełni wykorzystywać obiekt. Bardzo ważnym elementem projektu budowy amfiteatru jest dostosowanie bazy obiektu do prowadzenia szeroko rozumianej działalności kulturalnej z uwzględnieniem bezpośrednich potrzeb społeczności lokalnej, w tym udostępnienie bazy kulturalnej dla osób niepełnosprawnych.


4119_t.jpg Zrealizowanie projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej i pozwoli nadać wielu przedsięwzięciom charakter ponadlokalny. Dzięki organizacji imprez kulturalnych można nawiązać do ciekawej historii miasta i popularyzować jego dorobek na szerszym rynku niż lokalny. Można będzie również organizować imprezy masowe o charakterze artystycznym i kulturalnym, kierowane do różnych grup odbiorców. Należy zwrócić uwagę, że organizacja planowanych kilkudniowych przedsięwzięć kulturalnych wpłynie na zwiększenie dochodów lokalnych przedsiębiorców w branży turystycznej, w tym z gastronomii, noclegów czy usług. Organizowanie festiwali i festynów dla dzieci przyczyni się do przyciągnięcia całych rodzin do uczestnictwa w życiu społecznym i dzięki temu również spowoduje zwiększony ruch turystyczny. Promowanie miasta poprzez kulturę i sztukę jest jednym ze skuteczniejszych sposobów podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru. Mogilno mogłoby stać się miejscem organizacji regularnych imprez kulturalnych, które stałyby się jego produktem turystycznym (np. Plenerowy Pokaz Filmowy czy festyn integracyjny „Filmowe pożegnanie lata”). Mogłyby być również organizowane przedsięwzięcia promujące lokalne obyczaje, tradycje czy historię. Planowane jest również zorganizowanie festiwalu zespołów folklorystycznych, przy okazji którego będzie można zaprezentować rękodzieła z terenu gminy Mogilno.

Amfiteatr stanowiłby miejsce spotkań kolejnych pokoleń sztuki i kultury, skupionych w zespołach artystycznych, klubach i kołach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno- kulturalnych. Obiekt byłby doskonałym miejscem dla organizacji wielu festiwali i przeglądów, prezentujących określone gatunki muzyki oraz innych dziedzin artystycznych, a także działań interdyscyplinarnych. Wielu działaniom zostanie nadany charakter cykliczny, a zadania zostaną rozłożone na szereg kolejnych lat. Dzięki odbudowie amfiteatru możliwa byłaby znaczna poprawa standardów, jakości i warunków do organizowania działalności kulturalno- wychowawczej. Nowe inicjatywy kulturalne, dzięki posiadaniu zaplecza technicznego przyczynią się do integracji społecznej, promowania nowego wizerunku miasta oraz wzrostu jego konkurencyjności na rynku regionalnym.4120_t.jpgWażnym oddziaływaniem projektu ma być integracja społeczeństwa lokalnego. Bardzo istotnym elementem projektu odbudowy amfiteatru jest dostosowanie infrastruktury do prowadzenia szeroko rozumianej działalności kulturalnej, z uwzględnieniem bezpośrednich potrzeb społeczności lokalnej. Ważnym komponentem projektu będzie udostępnienie obiektu osobom niepełnosprawnym, które dzięki wdrożeniu inwestycji będą mogły korzystać z oferty kulturalnej i rozrywkowej realizowanej w ramach przedmiotowej infrastruktury. W szerokiej perspektywie odbudowa amfiteatru przyczyni się do wyrównania szans środowisk marginalizowanych, aktywizacji lokalnych mieszkańców. Oddziaływanie tego typu zostanie zapewnione poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych: koncertów, występów plenerowych, a także przeglądów i festiwali prezentujących określone gatunki muzyki oraz innych dziedzin artystycznych, a także działań interdyscyplinarnych.


4121_t.jpgRealizacja przedmiotowego projektu umożliwi zatem wiele pozytywnych oddziaływań zarówno w sferze przestrzennej (infrastrukturalnej) obszaru poddanego rewitalizacji jak również wymiaru kulturalnego i społeczno-gospodarczego Mogilna.


Projekt amfiteatru wykonała Pracownia Projektowo-Kosztorysowa, mgr inż. Tomasz Napierała z Mogilna.


Przetarg na budowę amfiteatru ogłoszony został w dniu 16.06.2010r. Wygrał go Invest Development Sp. z o.o. w Chodczy. Podpisanie umowy odbyło się 16.07.2010r. Wykonawca zaoferował kwotę 1.475.587,03zł brutto za wykonanie w/w zadania. Budowa amfiteatru ma potrwać do 30 maja 2011r.

Inspektorem nadzoru nad budową został Stanisław Wołek.


Całkowita wartość projektu wynosi 1.652.161,21zł; w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.404.337,02zł. Wkład własny Gminy wynosi 247.824,19zł.


4678_t.jpg 4679_t.jpg

4680_t.jpg 4681_t.jpg

4682_t.jpg 4683_t.jpg

4684_t.jpg 4685_t.jpg

4686_t.jpg 4687_t.jpg

4688_t.jpg 4689_t.jpg

5022_t.jpg 5023_t.jpg

5020_t.jpg 5021_t.jpgPolityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino