Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWIERDZINIU

Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” zostało zrealizowane dzięki przyznanej pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie zostało przyznane na przebudowę świetlicy wiejskiej, natomiast roboty wykonane w części budynku stanowiącego lokale mieszkalne zostały wykonane ze środków własnych gminy.

Zakres wykonanych prac:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- ściany i roboty wykończeniowe

- dach

- podłogi

- okna i drzwi

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- elewacja

- elementy zewnętrzne

- roboty elektryczne


Całkowita wartość zadania: 483 116,53 zł

Kwota dofinansowania: 200 968,70 zł

Wkład własny gminy: 282 147,83

Cel operacji: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej.


Zgodnie z założeniami umowy został osiągnięty efekt operacji, tj. zmodernizowany obiekt infrastruktury kulturalnej.

Natomiast w ciągu 6 miesięcy od otrzymania dofinansowania zostanie również osiągnięty wskaźnik - liczba osób korzystających ze zmodernizowanego obiektu infrastruktury kulturalnej, tj. 510 osób.


28254_t.jpg 28255_t.jpg

28256_t.jpg 28257_t.jpg

28258_t.jpg
Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”.

Pomoc w wysokości 211 546,00 zł.

Cel operacji: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku poprzez przebudowę

świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej.


Efektem operacji będzie:

- zmodernizowany obiekt infrastruktury kulturalnej

- liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej


26649_t.jpg


27057_t.jpg 27058_t.jpg

27059_t.jpg 27060_t.jpg

27184_t.jpg

27183_t.jpg 27185_t.jpg


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino