Dzisiaj jest sobota, 8 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Emila i Cyryla.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Mogilno to miasto położone w północno - wschodniej Wielkopolsce nad Jeziorem Mogileńskim. Lokalny węzeł drogowy oraz linia kolejowa umożliwiają łatwy dojazd z Poznania, Torunia, Bydgoszczy i Konina.


Nazwa miasta wywodzi się od rzeczownika mogiła, dawniej rozumianego jako wzniesienie, pagórek.

Najwcześniejsze ślady istnienia niewielkiej osady na wschodnim brzegu Jeziora Mogileńskiego pochodzą z VII wieku naszej ery. W X wieku osada stała się grodem książęcym. Na rozwój Mogilna korzystnie wpłynęło jego położenie na prastarym szlaku bursztynowym.


13_t.jpgStatus grodu zmienił się w drugiej połowie XI wieku. W 1058 r. sprowadzeni tu przez Bolesława II Śmiałego benedyktyni, otrzymali od księcia akt fundacyjny wraz z nadaniami ziemskimi. Zakonnicy wznieśli kościół pod wezwaniem św. Jana Apostoła i przylegające do niego zabudowania klasztorne.

Do 1833 r. Mogilno było miejscowością klasztorną, a jego nazwa po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie z 1175 r.

Prawa miejskie, osadzie na wzgórzu, nadał 17 maja 1398 r., król Władysław Jagiełło, a ich nadanie potwierdzili w 1548 roku król Zygmunt Stary oraz 20 grudnia 1666r. król Jan Kazimierz. Herb Mogilna to 3 złote krzyże przecinające się na środku niebieskiej tarczy.


Od 26 września 1997 roku Mogilno zrzeszone jest w sieradzkim stowarzyszeniu zwanym Kapitułą Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce.


14_t.jpgW 1774 r. miasto zostało siłą przyłączone do zaboru pruskiego. Rozpoczęła się stopniowa germanizacja. W 1794 r. podczas insurekcji kościuszkowskiej mogilnianie, a zwłaszcza tutejsi benedyktyni, udzielili pomocy oddziałowi powstańczemu gen. Antoniego Madalińskiego. Za pomoc udzieloną powstańcom mogileńskich zakonników ukarano więzieniem.


Podczas wojen napoleońskich, w latach 1806 – 1813, miasto znajdowało się w granicach, stworzonego wówczas Księstwa Warszawskiego. Po klęsce Napoleona powróciło pod jurysdykcję pruską. Niezgoda na politykę germanizacyjną zmobilizowała mogilnian do udziału w „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy” i konsekwentnego dążenia do zachowania polskiej kultury, języka, religii.


W latach 1898 - 1910 proboszczem tutejszej parafii p.w. św. Jakuba był wybitny Wielkopolanin i patriota ks. Piotr Wawrzyniak zwany Niekoronowanym Królem Polaków. Walcząc o zachowanie narodowej kultury i rozwój polskiej gospodarki wpłynął także na dzieje Mogilna.


Miasto odzyskało niepodległość rankiem w Nowy Rok 1919 r. Mieszkańcy przyłączyli się do Powstania Wielkopolskiego rozbrajając stacjonujący tu oddział Grenzchutzu. Mimo, że nie było tu walk powstańczych to wielu mogilnian uczestniczyło w bitwach o wolność północnej Wielkopolski.

12_t.jpg 15_t.jpg


We wrześniu 1939 roku mieszkańcy kolejny raz okazali się patriotami. Obrona Mogilna przed hitlerowskimi najeźdźcami trwała 7 dni. Wraz z wkroczeniem do miasta oddziałów Wehrmachtu (11.09.1939r.) rozpoczął się dla żyjących tu Polaków czas represji i prześladowań. Za bohaterską obronę we wrześniu 1939 miasto odznaczono w 1984 r. Krzyżem Grunwaldu III klasy.


W 1950 r. na mocy decyzji ówczesnych władz państwowych, powiat mogileński został wyłączony z województwa poznańskiego i przyłączony do województwa bydgoskiego.

Mogilno, aż do reformy administracyjnej kraju w 1975 r było miastem powiatowym. Do tej roli powróciło w 1999 r. w granicach województwa kujawsko - pomorskiego.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino