Dzisiaj jest piątek, 30 października 2020 roku. Imieniny: Zenobii i Przemysława.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Adaptacja na cele społeczne świetlicy wiejskiej w Marcinkowie

2020-09-07 13:39:42

Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja na cele społeczne świetlicy wiejskiej w Marcinkowie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność dzięki ogłoszonemu naborowi wniosków przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.


Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców LGD do 2023 r. w miejscowości Marcinkowo.


Cel główny jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i zostanie osiągnięty poprzez poprawę stanu technicznego świetlicy wiejskiej, poprawę stanu nawierzchni wokół obiektu, utworzenie przestrzeni aktywizacji społecznej dla różnych grup społecznych.


32909_t.jpgZdiagnozowane problemy to: obecna infrastruktura jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych problemów; brak wystarczającej wielkości wyposażonego miejsca do działań aktywizujących mieszkańców; stosunek wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i mieniu względem ludności na danym obszarze, niewystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych.


Wskaźnikami realizacji celów projektu są:

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 2 szt.; powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,4618 ha.

Wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów 200 osób.

Całkowita wartość projektu: 50 000,79 zł. Dofinansowanie z UE – 47 500,00 zł.


32908_t.jpg


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino