Dzisiaj jest wtorek, 7 lipca 2020 roku. Imieniny: Cyryla i Metodego.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o XX sesji rady miejskiej

2020-06-23 10:38:04
(aktualizacja: 2020-06-30 11:34:28)

Informujemy, że na dzień 1 lipca 2020 r. (środa) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie (ul. Rynek 8) została zwołana XX sesja rady miejskiej.Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

4. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

5. Debata nad raportem o stanie gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za 2019 rok:

- sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2019,

- sprawozdanie finansowe za rok 2019,

- informacja o stanie mienia Gminy Mogilno,

- uchwała nr 14/S/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

- opinia Komisji Rewizyjnej z 5 czerwca 2020 r. o wykonaniu budżetu gminy Mogilno za rok 2019,

- uchwała nr 15/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Mogilna za 2019 r.,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 20120-2033.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 286, położonej w Dzierżążnie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata / dz. 171/13/.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata / dz. 133/.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki i złożenia wniosku o udzielenie preferencyjnej pożyczki z Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia na realizację projektu „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020 z przeznaczeniem na zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową

17. Wolne głosy.

18. Zakończenie.

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino