Dzisiaj jest środa, 3 czerwca 2020 roku. Imieniny: Leszka i Kłotyldy.
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Osiedlowy Konkurs Fotograficzny

2019-09-16 13:18:13

Samorząd Osiedlowy w Mogilnie Obwód nr 1 zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym pod patronatem Burmistrza Mogilna pod nazwą „Nasze piękne osiedle”.REGULAMIN


1. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie obwodu nr 1, czyli w Mogilnie przy ulicach: Adama Asnyka, Aleje Niepodległości, Aleja Armii Krajowej, Benedykta XVI, Benedyktyńska, Grobla, Jagiełły, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Jasna, Łąkowa, Moniuszki, Miłosza, Niezłomnych, Plac Wolności, Polna, Poznańska, Powstańców Wielkopolskich, Przesmyk, Prusa, Rynek, Sądowa, Sienkiewicza, Józefa Trzcińskiego, Wawrzyniaka, Wąska, Witosa, Wesoła, Wodna, Wybudowanie Świerkówiec, Wyspiańskiego, Droga Solidarności.

2. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych klas od I do IV

Kategoria II - uczniowie szkół podstawowych klas od V do VIII

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych

3. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania.

4. Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać fotografie ukazujące różne sytuacje: architekturę (budynki, ich detale), miejsca na wypoczynek, krajobrazy, zdjęcia sytuacyjne z udziałem ludzi i zwierząt, ciekawostki. Ważne, by były to zdjęcia z terenu opisanego w punkcie 1 regulaminu.

5. Każdy uczestnik konkursu zgłasza jedną lub dwie fotografie odpowiadające warunkom przedstawionym w punkcie 4.

Część fotograficzna

Wymagany format zdjęć to 20x30cm – wywołany na papierze błyszczącym. Odbitka czarno-biała lub kolorowa. Zdjęcie/a w postaci elektronicznej zapisanej na płycie CD (płyta dołączona do odbitek) lub przesłane na adres: osiedle1.mogilno@wp.pl.

Część opisowa

W części opisowej uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszenia (ZAŁĄCZNIK 1) i dołącza ją do zdjęcia/ zdjęć, a także ZAŁĄCZNIK 2 o danych osobowych.

6. Zarówno zdjęcia jak i kartę zgłoszeniową uczestnik umieszcza w kopercie z napisem Konkurs fotograficzny „Nasze piękne osiedle” i dostarcza ją do Urzędu Miejskiego, Wydział Promocji i Kultury – pokój nr 103.

7. Oceny fotografii konkursowych dokona jury konkursu w składzie:

Dwóch przedstawicieli organizatora konkursu

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mogilnie

Profesjonalny fotograf

8. Jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz nagrodę główną za najlepsze zdjęcie. Decyzje jury są ostateczne.

9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

10. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) ZAŁĄCZNIK 2.

11. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania na stronach internetowych i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji miejsc związanych z osiedlem nr 1 podając dane autora, lecz bez honorariów.

12. Fotografie zgłaszane do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach organizatora tj. Samorządu Osiedlowego w Mogilnie Obwód nr 1.

13. Prace konkursowe należy dostarczać do dnia 30 września, w wyżej opisany sposób, punkt 6 regulaminu.

14. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 16 października br. na stronie internetowej gminy www.mogilno.pl oraz na portalu facebook Osiedle nr 1 Mogilno. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

15. Prace konkursowe zostaną umieszczone na w/w stronie internetowej gminy oraz na portalu facebook osiedla j/w.

16. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury,

ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.


Zapraszamy do udziału w konkursie.


ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2


31293_t.jpg


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino