Dzisiaj jest wtorek, 18 lutego 2020 roku. Imieniny: Symeona i Konstancji.
NFOŚiGW
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o X sesji rady miejskiej

2019-09-12 12:41:38

Informujemy, że X sesja Rady Miejskiej w Mogilnie odbędzie się 18 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2019-2033.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Bielicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2019-2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mogilno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Mogilna.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Mogilno.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Żabnie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

22. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mogilno za pierwsze półrocze 2019 r.

23. Informacja na temat gminnych inwestycji w 2018 r. i pierwszym półroczu 2019 r.

24. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych Mogilno Sport sp. z o. o.

25. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych MPGK sp. z o. o.

26. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno.

27. Wolne głosy.

28. Zakończenie.
źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino