Dzisiaj jest wtorek, 18 lutego 2020 roku. Imieniny: Symeona i Konstancji.
NFOŚiGW
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji rady miejskiej

2019-09-12 11:10:51

Informujemy, że 16 września br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Społecznej Rady Miejskiej.


Proponowany porządek obrad komisji:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 27 maja oraz 24 czerwca 2019 r.

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019.

6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2019-2033.

7. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

8. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

9. Omówienie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

10. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.

11. Omówienie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Bielicach.

12. Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2019-2022. / projekt tylko w wersji elektronicznej/

13. Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mogilno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026”. /projekt jw./

14. Omówienie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Mogilna.

15. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

16. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Mogilno.

17. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Żabnie.

18. Omówienie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

19. Omówienie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

20. Omówienie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

21. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mogilno za pierwsze półrocze 2019 r.

22. Informacja na temat gminnych inwestycji w 2018 r. i pierwszym półroczu 2019 r.

23. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych Mogilno Sport sp. z o. o.

24. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych MPGK sp. z o. o.

25. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno.

26. Zakończenie.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino