Dzisiaj jest wtorek, 19 listopada 2019 roku. Imieniny: Elżbiety i Seweryna.
NFOŚiGW
Usuwanie folii roln.
POCZTÓWKA Z MOGILNA
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Burmistrz podpisał umowę na modernizację oczyszczalni ścieków

2019-08-05 10:49:53

23 lipca burmistrz Leszek Duszyński podpisał kontrakt z firmą INSTAL WARSZAWA S.A. z Warszawy na zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie.


Zadanie obejmuje wykonanie robót z zakresu branży: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz robót związanych z budowa drogi dojazdowej, placów manewrowych i chodnika, robót związanych z renowacją rowu melioracyjnego.

Gmina Mogilno otrzymała 17 135 595,90 zł. dofinansowania w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem głównym przedsięwzięcia jest: zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie oddziaływania na pobliskich mieszkańców w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu do środowiska oraz uciążliwości zapachowej.


30865_t.jpg


30866_t.jpg 30867_t.jpg

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino