Dzisiaj jest środa, 24 kwietnia 2019 roku. Imieniny: Grzegorza i Aleksandra.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Komunikat nr 8 dotyczący analizy stanu czystości wód w miejscowości Wszedzień

2018-06-12 14:32:16

W dniu 8 czerwca br. WIOŚ w Bydgoszczy kontynuował kontrolę stanu czystości wód rowu melioracyjnego będącego odbiornikiem zanieczyszczeń uwolnionych w trakcie akcji gaśniczej prowadzonej w związku z pożarem miejsca zbierania odpadów w miejscowości Wszedzień.Poboru prób dokonano na stanowiskach:

stanowisko 4 - próbka pobrana z rowu melioracyjnego odprowadzającego wodę do jeziora Wiecanowskiego powyżej zapory ustawionej przed przepustem na drodze do m. Chałupska,

stanowisko 6 - próbka pobrana z rowu melioracyjnego odprowadzającego wodę do jeziora Wiecanowskiego poniżej zapór ustawionych za przepustem na drodze do m. Chałupska,

Na podstawie przeprowadzanych analiz można stwierdzić, że w dniach od 6 do 8 czerwca na stanowisku 6 nastąpił wzrost wskaźników zanieczyszczeń w porównaniu z wcześniejszymi badaniami. Odnotowano tutaj także wzrost koncentracji analizowanych substancji w stosunku do leżącego powyżej stanowiska 4. Jest on widoczny w takich parametrach jak: przewodność elektryczna, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, ogólny węgiel organiczny, siarczany, chlorki i sód. Dane te mogą świadczyć o stopniowej migracji zanieczyszczeń mineralnych z górnego odcinka rowu melioracyjnego.


Natomiast w próbach nie wykryto obecności węglowodorów ropopochodnych, które zanieczyściły teren bazy SKR w m. Wszedzień oraz fragment gruntów rolnych na polu przylegającym do miejsca pożaru. Substancje te są również obecne w wysokich stężeniach w zbiorniku ziemnym wykopanym na łące przed zaporami utworzonymi na rowie melioracyjnym, jednak do tej pory nie uległy dalszemu przemieszeniu.


KOMUNIKAT NR 8


źródło: nadesłano / WIOŚ
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino