Dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2019 roku. Imieniny: Marka i Gabriela.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Rozwijanie działalności gospodarczej - nabór wniosków

2018-03-06 09:04:41

Stowarzyszenie LGD „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” ogłosiło nabór wniosków na wsparcie operacji pn. Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.


I. Termin składania wniosków:

• Rozpoczęcie składania wniosków: 20/03/2018 od godz. 8:00

• Zakończenie składania wniosków: 06/04/2018 do godz. 14:00

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

II. Miejsce składania wniosków:

ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

III. Forma składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich formach elektronicznych (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach)

IV. Forma wsparcia: refundacja

V. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku

Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD do 2023 roku

Przedsięwzięcie: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje


Wskaźniki realizacji naboru:

• Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy – 6

• Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejących przedsiębiorstw – 6

Limit środków w ramach naboru: 1 631 483,38 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego oraz na stronie internetowej: www.lgdsasiedzi.pl


Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pytania należy kierować na adres email: ninawojtaszewska@lgdsasiedzi.pl lub telefonicznie: 730 731 265źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino