Dzisiaj jest środa, 20 lutego 2019 roku. Imieniny: Leona i Ludomiła.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Informacja o posiedzeniach komisji rady miejskiej

2017-02-17 10:20:50

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia swoich komisji na 20 lutego br. w sali 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


Godziny posiedzeń


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 23 stycznia 2017 r.

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017 – 2028;

7. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilno;

8. Omówienie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

9. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania do opłaty za kształcenie w roku 2017;

10. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno;

11. Omówienie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe;

12. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 151/6 położonej w Marcinkowie;

13. Omówienie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. /ul. Sportowa/;

14. Omówienie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie.

15. Omówienie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. /ul. Padniewska/;

16. Omówienie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie za 2016 r.

18. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie za 2016 r.:

- Komisji Budżetu i Finansów,

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,

- Komisji Społecznej,

- Komisji Oświaty Kultury i Sportu;

19. Informacja na temat funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie w roku 2016;

20. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino