Dzisiaj jest środa, 20 lutego 2019 roku. Imieniny: Leona i Ludomiła.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o XXVIII sesji rady miejskiej

2017-02-17 08:16:10

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie zawiadamia o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 12.00, w sali Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie, ul. Rynek 10.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XXVII sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017 – 2028.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilno.

10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania do opłaty za kształcenie w roku 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 151/6 położonej w Marcinkowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. /ul. Sportowa/

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. /ul. Padniewska/

18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie za 2016 r.

20. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie za 2016 r.:

- Komisji Budżetu i Finansów,

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,

- Komisji Społecznej,

- Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

21. Informacja na temat funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie w roku 2016.

22. Wolne głosy.

23. Zakończenie.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino