Dzisiaj jest piątek, 17 sierpnia 2018 roku. Imieniny: Jacka i Mirona.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych (komunikat z 16 lipca 2018)


Informujemy, że zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 387/2018 z dnia 12.07.2018 została powołana komisja szacująca straty spowodowane gradem.

W związku z powyższym producenci rolni mogą składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych. Wszelkie informacje dostępne są w biurze nr 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie, tel. tel. 52 318 55 42. Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej lub w biurze nr 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


WNIOSEK - PLIK DO POBRANIA

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych (komunikat z 18 czerwca 2018)

W związku z niekorzystną sytuacją spowodowaną długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych do 6 lipca 2018, producenci rolni mogą składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych.


Wszelkie informacje dostępne są w biurze nr 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie, tel. tel. 52 318 55 42. Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej plik do pobrania lub w biurze nr 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Ujemne skutki przezimowania


Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17 kwietnia 2018 r. została powołana komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania w marcu 2018 r. w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.


Producenci mogą składać wnioski do 10 maja 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Wszelkie informacje uzyskają Państwo w biurze 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Druk wniosku do pobrania wniosek.pdf, wniosek.doc lub w biurze 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

UWAGA na ASF


Informacje na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).


Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).


Więcej informacji na temat ASF
Informacja z 22 stycznia 2018


W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmoknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin informujemy o możliwości zgłaszania przez rolników informacji o poniesionych stratach.


Następujące informacje należy zgłaszać sołtysom do 29 stycznia 2018 r.:

  • powierzchnia podtopionych gruntów.
  • areał z którego nie zebrano plonów.
  • główne uprawy, których zbioru nie dokonano.
  • szacunkową wartość nie zebranych zbiorów.
  • areał na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
  • areał na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.


Zebrane materiały pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w gminie, która zostanie przedstawiona za pośrednictwem Wojewody Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także będą podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody do MRiRW o udzielenie pomocy, dla poszkodowanych gospodarstw.


plik do pobrania
Komunikat ARiMR z 17 sierpnia 2017


W związku z anomaliami pogodowymi w województwie kujawsko-pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu prosi rolników o pilne i niezwłoczne składanie oświadczeń wraz z stosownymi dowodami, o wystąpieniu siły wyższej, która spowodowała straty w danym gospodarstwie.


Więcej informacji udziela Biuro Powiatowe ARiMR w Mogilnie tel.52 318 53 00

FORMULARZ Z OŚWIADCZENIAMI

Informacja z 17 sierpnia 2017


W związku z przejściem przez część województwa kujawsko-pomorskiego frontu burzowego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 informujemy, że w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie pokój nr 106 (I piętro) do 5 września 2017 można składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości doznanych szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.


Wniosek do pobrania TUTAJ lub w pokoju nr 203 (II piętro). Więcej informacji pod nr telefonu 52 318 55 42.
W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych, zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 115/2017 z 24 maja została powołana komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.


Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie pokój nr 106 (I piętro) do 15 czerwca 2017 r. Wniosek do pobrania TUTAJ lub w pokoju nr 203 (II piętro). Więcej informacji pod nr telefonu 52 318 55 42.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino