Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 roku. Imieniny: Agnieszki.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

25 września 2018 r. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński wraz ze Skarbnikiem Gminy Mogilno Emilią Gałęzewską podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki uzupełnienia wkładu własnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”, na które Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Wartość całego przedsięwzięcia to 33 061 620,00 zł. Kwota udzielonej pożyczki: 9 735 795,00 zł.

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino