Dzisiaj jest sobota, 27 lutego 2021 roku. Imieniny: Gabriela i Anastazji.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
1 % podatku
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS 2021
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Komisja w obecnym składzie powołana Zarządzeniem nr 4/16 Burmistrza Mogilna z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie:


1) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.);


2) uchwały Nr XLIX/500/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno;


3) uchwały Nr XLIX/499/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno;


4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm);


5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);


6) regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie (Zarządzenie Nr 83 / 2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r.)Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino